ČPFS | TN | SIS | MOODLE  

1. lékařská fakulta Univerzita Karlova1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaPneumologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice
horazdovsky 11.09.2021

Vstupní test

Testování probíhá v systému MOODLE UK. Studenti skládají test na svých počítačích nebo mobilních zařízeních. 

Vstupní test absolvují studeni doma před zahájením výukového týdne a při nástupu na stáž se prokáží dokladem o složení testu.  V testu není hodnocena úspěšnost, ale jeho složení je podmínkou pro absolvování stáže.
Na test je nutné se přihlásit a poté absolvovat kdykoliv před zahájením stáže.  

horazdovsky 11.09.2021

Výstupní ( zápočtový) test

 Testování probíhá v systému MOODLE UK. Studenti skládají test na svých počítačích nebo mobilních zařízeních. K dispozici je Wi-Fi připojení.

Výstupní (zápočtový) test skládají studenti poslední den stáže na Pneumologické klinice. Úspěšné absolvování testu je podmínkou udělení zápočtu. Minimální úspěšnost v testu pro udělení zápočtu je 70%.