ČPFS | TN | SIS | MOODLE  

1. lékařská fakulta Univerzita Karlova1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaPneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice
horazdovsky 24.10.2020

Pneumologická klinika 1. LF UK a TN

Pneumologická klinika patří k největším vysoce specializovaným plicním pracovištím v České republice. Vznikla v r. 2003 sloučením pneumologických oddělení v Krči, Prosečnici a Plicní kliniky Veleslavín.

Pacientům poskytuje komplexní preventivní, diagnostickou, léčebnou a rehabilitační péči v celém spektru plicních nemocí.


Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice nabízí možnost pracovního poměru pro studenti 4., 5. a 6. ročníku všeobecného lékařství 1. LF UK. Jedná se o pozici sanitárka/ sanitář (dělnice/dělník ve zdravotnictví) formou dohody o provedení práce. Během služeb bude studentům umožněna účast na léčebně - preventivní činnosti kliniky a tato činnost jim bude uznána jako účast na výuce předmětů Pneumologie 1 a 2.
V případě zájmu kontaktujte náměstkyni pro personální práci- jaroslava.barkova@ftn.cz popřípadě sekretariát Pneumologické kliniky- beata.polakova@ftn.cz.


REKONSTRUKCE PNEUMOLOGICKÉ KLINIKY

Z důvodu rekonstrukce jsou jednotlivé části kliniky přestěhovány do náhradních prostor. Pavilon G1 je uzavřen. 

 

Pavilon A1- přízemí- ambulance všeobecná plicní, pneumonkologická, bronchiální obstrukce,

                                       alergologie a klinická imunologie, vyšetření plicních funkcí

 

1. patro- přednášková místnost, oddělení psychologie, posluchárna A2 ( číslo dveří A1-113)

2. patro- sekretariát kliniky

 

Pavilon B1- přízemí- JIP

operační trakt oddělení hrudní chirurgie - bronchoskopický sálek


Pavilon B5- přízemí ( vchod v zadní části budovy)- přednášková a trenažérová místnost

1. patro- akutní ambulance, lůžková oddělení, zákrokový sálek


Pavilon K-  Oddělení tuberkulózy a jednotka pro léčbu multirezistentní tuberkulózy
5620

Mapa areálu Thomayerovy nemocnice ke stažení ->