1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Pneumologická klinika
vasakova 29.07.2016

Charakteristika kliniky

Pneumologická klinika 1.LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou patří k největším vysoce specializovaným plicním pracovištím v České republice. Vznikla v r. 2003 sloučením pneumologických oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči, Prosečnici a Plicní kliniky 1.LF UK Veleslavín.
Pacientům poskytuje komplexní preventivní, diagnostickou, léčebnou a rehabilitační péči v celém spektru plicních chorob. V současnosti má klinika k dispozici 9 ambulancí, 84 lůžek akutní péče a 35 lůžek následné péče specializovaných na léčbu tuberkulózy včetně multirezistentních forem.

 


 

 

Přednosta: Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Zástupce přednosty a primář: MUDr. Luděk Stehlík

Adresa
140 59 Praha 4, Vídeňská 800
Pavilon G1 - ambulantní trakt, akutní lůžka
Pavilon K - následná lůžka


Fakultní Thomayerova nemocnice

 

 

 

 

 

 

 

Umístění pavilonu G1 v areálu FTNsP